Νάξος: Ελεύθερα κινούνται στον ουρανό της Νάξου τέσσερα όρνια