Νάξος: Μέτρα προστασίας για τη μεταφορά δικογράφων στο Πρωτοδικείο