Νάξος - Παναγία Δροσιανή: Στη ψυχή μας ακούγεται δυνατά το "Ω γλυκύ μου έαρ"