Νάξος: Τι κάνουν οι "κουδουνάτοι" της Απειράνθου στα Lidl?