Ολγα Βενέτη: Κάθε συναυλία είναι συν-ουσία κοινού και ερμηνευτή