ΠΝΑΙ: Το καράβι είναι ένα.... Και η νίκη ανήκει σε όλους τους νησιώτες