ΠΝΑΙ: Με έμφαση στον αθλητισμό και "No matter how hard we try"