ΠΝΑΙ: "Ναι, στο Νότιο Αιγαίο, αισθανόμαστε ασφαλείς"