Βιβλίο

Μέσα από το περιοδικό Φλέα (Ιανουάριος - Μάρτιος 2010) και την εργασία του Ιστορικού Ben Slot κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και μαθαίνουμε για τ' Απεράθου, τους καπετάνιους, τη φορολογία και την διανομή της γης..

Σελίδες