Βιβλίο

Τα "Ελληνικά" του Δημήτρη Λιαντίνη προτείνονται από την Ειρήνη Τσομπανίδου (Ririsbookstories) με σημείο αναφοράς την σκηνή χορού (επίκρουστη παράσταση)που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο "Μιχάλη Μπαρδάνη" στην Απείρανθο της Νάξου

Σελίδες