Υγεία

Στο Κέντρο Υγείας Πάρου, το οποίο καλύπτει μόνιμο πληθυσμό 15.000 κατοίκων, που το καλοκαίρι τουλάχιστον δεκαπλασιάζεται, τις εφημερίες καλούνται να βγάλουν δύο γενικοί γιατροί –ένας μόνιμος και ένας επικουρικός– και ένας παθολόγος - Ανάλογα σκηνικά και σε όλα σχεδόν τα νησιά των Κυκλάδων

Σελίδες