Υγεία

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την προστασία από τον SARS-CoV 2 για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου και διπλασιασμός του επιδόματος σίτισης και στέγασης για το νοσηλευτικό προσωπικό - Τι αναφέρει ο Δήμαρχος Μυκόνου κος Κουκάς

Σελίδες