Νάξος: Το τυρί "Αρσενικό Νάξου" πήρε Ευρωπαϊκή πιστοποίηση

Από τον Δεκέμβριο του 2015, ο Νίκος Μανιός – πρώην βουλευτής Κυκλάδων και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ- πάλευε ως επικεφαλής των ανθρώπων της ορεινής Νάξου για την ένταξη του «Αρσενικού Νάξου» στα κοινοτικά μητρώα ως προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και τελικά όπως όλα δείχνουν τα κατάφερε έστω κι εάν χρειάστηκε να περάσουν πέντε σχεδόν χρόνια… Κάλλιο αργά παρά ποτέ δεν λένε…

Η αρχή είχε γίνει στις 12 Δεκέμβριο του 2015 όταν και στο Πολιτιστικό Κέντρο Συλλόγου Φιλωτιτών στο Φιλώτι της Νάξου,  έγινε εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης για την καταχώρηση του τοπικού προϊόντος "Αρσενικό Νάξου" στο κοινοτικό μητρώο ως προϊόν ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.). Μελέτη που είχε κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 20 Νοεμβρίου 2015…. Κι εκεί ο κος Μανιός είχε ενημερώσει για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς και για το ιστορικό εκπόνησης της μελέτης. Παράλληλα, είχε τονίσει την μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία, που θα έχει η θετική έκβαση της προσπάθειας αυτή για τους παραγωγούς της ορεινής Νάξου, αλλά και όλων των Κυκλάδων.

Δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2017, είχε την ανάρτηση στην «Διαύγεια» της απόφασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την έγκριση του αιτήματος καταχώρισης της ονομασίας «ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΝΑΞΟΥ» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να σημειώσουμε εδώ ότι το αίτημα για την αναγνώριση της ονομασίας προέλευσης του συγκεκριμένου τυριού, είχε υποβληθεί από την Κτηνοτροφική Ένωση Φιλωτιτών Νάξου, με έδρα το Φιλώτι Νάξου.

Και η επόμενη κίνηση ήταν η αποστολή του φακέλου στην Κομισιόν…  Με βάση τα προηγούμενα, μετά από περίπου τρεις μήνες εγκρίνεται ή ζητούνται αλλαγές και διορθώσεις προκειμένου να εγκριθεί η αναγνώριση του σήματος ΠΟΠ. Αυτό κράτησε δύο χρόνια τελικά…

Και σήμερα λαμβάνουμε το δελτίο ενημέρωσης από τον κο Μανιό που αναφέρει «Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε την αίτηση για την προστασία της ονομασίας «Αρσενικό Νάξου» και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τον Κανονισμό της ΕΕ.

Η θετική απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 13.08.2019. Μετά την παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης το τυρί «Αρσενικό Νάξου» θα καταχωρηθεί στο ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ».

Και όπως σημειώνει στο τέλος του δελτίου Ενημέρωσης « Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μεγάλης και σημαντικής προσπάθειας που ξεκίνησε από μια ιδέα μου από το 2013 και άρχισε να υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2015. Θέλω να ευχαριστήσω την Δρ. Φιλίππα Μανιού που έκανε την εργασία, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κτηνοτροφικής Ένωσης Φιλωτιτών Νάξου που αποδέχτηκαν την πρότασή μου και κατέθεσαν την αίτηση καταχώρισης καθώς και τον φίλο μου και Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βαγγέλη Αποστόλου».