ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου: Συνεδρίαση και Νάξος - Τήνος - Σύρος στο επίκεντρο με συμβάσης έργων

ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

Αύγουστος του 2021 και η Νάξος επιμένει: Εχει καταθέσει αίτημα εξαίρεσης από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, αλλλά μέχρι τότε πρέπει να τηρει τους όρους που απορρέουν από το Νόμο καθότι υπάρχει η υποχρέωση της καταβολής 126.000 ευρώ, ποσό που αναλογεί από τη συμμετοχή του... Μάλιστα, ο Δήμος ακόμη και στο τελευταίο δημοτικό Σύμβούλιο ανέφερε ότι θα τρέξει μόνος του το θέμα της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και εξέφρασε την απογοήτευση ότι λόγω της εμπλοκής με τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου " έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα η διαχείριση των απορριμμάτων που σχεδιάζουμε" Και βεβαια είναι αντίθετοι στην όποια τιμολογητική πολιτική του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου... 

Την ίδια ώρα βέβαια, ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου προχωρεί μόνος του την υπόθεση "ΜΕΑ στη Νάξο" και μάλιστα αύριο Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 είναι το 6ο θέμα στη συνεδρίαση του Διοικητικου Συμβουλίου. Οπως και οι αντίστοιχες προτάσεις για Τήνο και Σύρο. Τίτλος του θέματος; " Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: «Επεξεργασία υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. και Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Τώρα, τι θα γίνει; Μόνο οι αρμόδιοι έχουν καταλάβει... 

Τι αναφέρει η σχετική πρόσκληση από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου; 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ», σας καλεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης  ZOOM (www.zoom.us - MeetingID: 415 837 7863 Password: 5000), την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου ΔΣ.

2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

3. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021

4. Έγκριση επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου, συνημμένων στοιχείων και έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για την Πράξη «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» με κωδικό MIS 5001925»

5. Έγκριση Σχεδίου τροποποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με α.π.22/01-02-2021 (& ΑΔΑ:ΨΣ9246ΜΜ4Ο-ΙΔΩ), μεταξύ του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. καιτης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ).

6. Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: «Επεξεργασία υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. και Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

7. Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ : «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης».

8. Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ : «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου».

9. Εγκρίσεις Δέσμευσης και Διάθεσης Πίστωσης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»

10. Λήψη απόφασης για την κάλυψη οδοιπορικών και λοιπών εξόδων μετακίνησης

11. Οτιδήποτε ήθελε προκύψει έως την ημερομηνία σύγκλησης του ΔΣ

Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία των μελών είναι αναγκαία.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News