Νάξος: Οι δεκατέσσερις (14) κινήσεις που μεταμορφώνουν το αεροδρόμιο

αεροδρόμιο Νάξου

Μέσω ενός νέου διαγωνισμού αρχικού ύψους περίπου 22 εκατ. ευρώ αναμένεται να γίνει πράξη, όταν βέβαια ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και κυρίως οι εργασίες, η περαιτέρω αναβάθμιση του σημαντικού αερολιμένα Νάξου που έχει αναδειχθεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό και Έλληνες και ξένους. Να σημειωθεί επίσης ότι το αεροδρόμιο της Νάξου βρίσκεται στη «βεντάλια» των 22 + 1 (Καλαμάτα) αεροδρομίων που βαίνουν προς αξιοποίηση από την ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο).

Η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πρόσφατα μόλις προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ(ΚΑΝΞ)», προϋπολογισμού περίπου 17,74 εκατ. ευρώ, πλέον της δαπάνης ΦΠΑ 24%.

Στο αντικείμενο προβλέπονται εργασίες που σχετίζονται με την επέκταση του διαδρόμου κατά 300 μέτρα, διαπλατύνσεις, επεκτάσεις σε εγκαταστάσεις, κατασκευή εσωτερικής περιμετρικής οδού του αεροδρομίου αλλά και εξωτερικής, θα κατασκευαστεί ζώνη ασφαλείας διαδρόμου (Runway End Safety Area, RESA) και στις δύο πλευρές του, θα κατασκευαστούν δύο νέοι τροχοδρόμοι, κ.α.

Ειδικότερα, το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

• 1ο Υπο-έργο - Περιλαμβάνει τις εργασίες:

# Επέκταση του διαδρόμου (Runway) προς νότο κατά 300 m, σε περιοχή που πρόκειται να απαλλοτριωθεί, έτσι ώστε ο διάδρομος να αποκτήσει καθαρό μήκος 1.199 m και 30 m πλάτος.

# Διαμόρφωση πλευρικών ζωνών ασφαλείας στο επεκτεινόμενο τμήμα του διαδρόμου σε πλάτος 40m εκατέρωθεν του άξονα του διαδρόμου.

# Διαμόρφωση ακραίας ζώνης ασφαλείας του διαδρόμου μήκους 60 m μετά το πέρας του επεκτεινόμενο τμήμα του διαδρόμου.

# Διαμόρφωση ζώνης ασφαλείας (RESA) μετά το τέλος της νέας νότιας ακραίας ζ ώνης ασφ άλειας του διαδρόμου μήκους 90 m.

# Διαπλάτυνση του υφιστάμενου τροχοδρόμου από 15m σε 18m και διαμόρφωση εκατέρωθεν ερεισμάτων πλάτους 3,50m (Taxiway 2).

# Κατασκευή δύο νέων συνδετήριων τροχοδρόμων, εκ των οποίων ο ένας βόρεια του υφιστάμενου τροχόδρομου, ενώ ο δεύτερος νότια του υφιστάμενου πλάτους 18m με εκατέρωθεν ερείσματα πλάτους 3,50m (Taxiways 1 & 3).

# Κατασκευή πέλματος στροφής (turn pad) για την αναστροφή των αεροσκαφών μετά το τέρμα του επεκτεινόμενου τμήματος του διαδρόμου. Στο άλλο άκρο του διαδρόμου ο κύκλος στροφής που είναι πλησιέστερος στο τέρμα του διαδρόμου θα χρησιμοποιείται σαν περιοχή turn pad.

# Επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 80m βόρεια και κατά 40m νότια, ήτοι κατά 6.000m2 (Apron).

# Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υφιστάμενου πεδίου ελιγμών (διαδρόμου, τροχοδρόμου και δαπέδου).

# Κατασκευή των απαραίτητων υδραυλικών έργων αποστράγγισης-αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

# Κατασκευή εσωτερικής περιμετρικής οδού του αεροδρομίου, συνολικού μήκους 3.000m περίπου και πλάτους 5,00m.

# Κατασκευή περίφραξης στα όρια της απαλλοτριωμένης περιοχής και αντικατάσταση της υφιστάμενης στο δυτικό όριο του αεροδρομίου στην περιοχή που εφάπτεται της λίμνης.

# Αντικατάσταση της υπάρχουσας εγκατάστασης φωτοσήμανσης φορητού τύπου, με νέα μόνιμου τύπου και επέκταση αυτής στο νέο τμήμα του διαδρόμου, στους νέους τροχοδρόμους και στο νέο τμήμα του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, με την εγκατάσταση φωτιστικών διαδρόμου, τροχοδρόμων, PAPIS, RTILS κ.λπ. Στο υφιστάμενο δάπεδο στάθμευσης α/φ και στην επέκτασή του θα εγκατασταθούν νέες Η/Μ εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού.

# Ανακαίνιση του υφιστάμενου οικίσκου φωτοσήμανσης και εγκατάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού (σταθεροποιητές έντασης, πίνακες, κατανεμητές, Η/Ζ, κ.λ.π).

• 2ο Υπο-έργο - Περιλαμβάνει τις εργασίες:

Κατασκευή εξωτερικής οδού μήκους 586m στο Ν.Δ. τμήμα της επέκτασης του διαδρόμου για την αποκατάσταση των θιγόμενων, από την επέκταση του δ/δ, υφιστάμενων οδικών προσβάσεων, εντός της απαλλοτριωθείσας έκτασης του αεροδρομίου με τα απαραίτητα υδραυλικά έργα αποστράγγισης - αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Προσφορές στις 13 Σεπτεμβρίου
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-09-2022, ώρα 9:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-09-2022, ώρα 10:00 π.μ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως είχε παλιότερα αναδείξει το insider.gr, από τα τέλη κιόλας του 2021 είχαν αρχίσει να ωριμάζουν οι συνθήκες για την προώθηση ενός ακόμα διαγωνισμού από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που σχετίζεται με την αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς βρίσκονται σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Έτσι, μετά τις διαδικασίες για την αναβάθμιση των αεροδρομίων σε Πάρο, Χίο κ.α. «τροχοδρομεί» και το έργο με αντικείμενο την επέκταση-βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News