Ανδρος: Κλειστό το Δημοτικό Σχολείο Χώρας λόγω εργασιών

Από την περασμένη εβδομάδα, το Δημοτικό Σχολέιο Χώρας Ανδρου είναι κλειστό. Οπως είχαμε αναφέρει την περασμένη Τετάρτη "κατά την διάρκεια της νύχτας της 5ης προς 6η Μαρτίου τμήμα της οροφής τάξης του παλαιού δημοτικού σχολείου της Χώρας κατέρρευσε! Αποτέλεσμα σοβάδες και άλλα δομικά υλικά κατέπεσαν στην αίθουσα δίπλα στα θρανία των παιδιών!" Και το σχολείο έκλεισε...  Ο Δήμος προσπαθεί να καλύψει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν αλλά δεν είναι τελικά τόσο εύκολο...  Κι έτσι πάμε για νέα αναβολή... 

Οπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ανδρου "Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Άνδρου, ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Θεοδόσης Σουσούδης αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της Χώρας Άνδρου, την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη, 12 και 13 Μαρτίου 2019. Δεδομένη είναι η ανάγκη συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών στην παλαιά πτέρυγα του κτηρίου και ο έλεγχός του από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Άνδρου:

Αριθ. Αποφ. Δημάρχου: 80η2019

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Άνδρου,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ αριθμ.10/2019 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Δήμου Άνδρου, σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. Χώρας Άνδρου.

3. Την ανάγκη συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών.

4.Την ανάγκη ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου, την Τρίτη, Τετάρτη 12 και 13 Μαρτίου 2019, λόγω της ανάγκης συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών, στην παλαιά πτέρυγα και ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ»