Νάξος & Μικρές Κυκλάδες: Αναβάθμιση για την ποιότητα και παροχή πόσιμου ύδατος

Μία πολύ σημαντική δράση ολοκληρώνεται από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων..... Οπως διαβάζουμε; "Μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού θα εξασφαλίζεται η επάρκεια και ποιότητα διατιθέμενου ύδατος,  αφού θα μπορούν να εντοπίζονται άμεσα οι υπερχειλίσεις και διαρροές νερού και κατά συνέπεια να επιδιορθώνονται το ταχύτερο δυνατό. Επιπλέον, στόχος είναι και η προστασία μέσω του ελέγχου ποιότητας της υγείας του τελικού καταναλωτή".

Με απλά ελληνικά αναφερόμαστε στην εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού πόσιμου ύδατος στα όρια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οι υπογραφές μπήκαν παρουσία του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κου Δημητρίου Λιανού, του αρμόδιου αντιδήμαρχου Μανώλη Πολυκρέτη και βέβαια του εκπροσώπου της αναδοχης εταιρείας....

Ας δούμε τι αναφέρει το σχετικό δελτίο ενημέρωσης και βέβαια περιμένουμε τι γίνεται και με το ζήτημα των εξωτερικών βρύσεων και το εάν μπορούμε να πιούμε νερό από τη στιγμή που στις 30 Οκτωβρίου ο Δήμος έχει ενημερώσει ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε αλλά έκτοτε δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση...

" Ένα σύγχρονο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης, μέσω του οποίου θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα αποκτήσει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς υπεγράφη η σύμβαση του έργου από τον Δήμαρχο και την Ανάδοχο Εταιρεία.

Μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού θα εξασφαλίζεται η επάρκεια και ποιότητα διατιθέμενου ύδατος,  αφού θα μπορούν να εντοπίζονται άμεσα οι υπερχειλίσεις και διαρροές νερού και κατά συνέπεια να επιδιορθώνονται το ταχύτερο δυνατό. Επιπλέον, στόχος είναι και η προστασία μέσω του ελέγχου ποιότητας της υγείας του τελικού καταναλωτή.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού υλικού σε 36 τοπικούς σταθμούς, σε δεξαμενές και αντλιοστάσια στις Κοινότητες της Νάξου και τη σύνδεσή τους με έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, απ΄ όπου θα ελέγχεται η λειτουργία του δικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Σε συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μανόλης Πολυκρέτης, χάρη στις ενέργειες του οποίου υλοποιείται σήμερα το έργο, δήλωσε τα εξής:

«Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της Νάξου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων νερού με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών. Η κατασκευή του έργου θα έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης εντός 18 μηνών από την έναρξη των εργασιών».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News