ΠΝΑΙ - Νάξος: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την μελέτη βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου

Μαργαρίτης - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Το είχαμε αναφέρει και χθες... Μέσα από τη σελίδα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου είχαμε πάρει ένα ορεκτικό των επόμενων δράσεών του για τη Περιφερειακή Ενότητα Νάξου και δη τη Νάξο... 'Με την ολοκλήρωση δημοπράτησης μιας πολύ μεγάλης σειράς πιεστικών έργων στο οδικό δίκτυο και τα ρέματα ΟΛΩΝ των νησιών μας, περνάμε στην δημοπράτηση μελετών που προσεκτικά έχουν επιλεγεί σε κάθε νησί. Στη Νάξο, στο τμήμα του οδικού δικτύου Χώρα - Χαλκί - Φιλώτι, υπάρχουν σημεία που άμεσα πρέπει να επανασχεδιαστεί το δίκτύο. Δημοπρατήσαμε την μελέτη, ύψους 700.000,00 € προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Με σχέδιο, μόνο, θα τα καταφέρουμε ". 

Και μάλιστα είχαμε και μία πρώτη πληροφορία για τις αλλαγές που προβλέπονται " Η πρώτη στο δρόμο Λουκάκι - Γαλανάδο με διαπλάτυνση σε περίπου δύο χιλιόμετρα και η δεύτερη παρέμβαση από τον Αγιο Σώστη έως το Χαλκί και το Φιλώτι και σε μία απόσταση πέντε χιλιομέτρων. Η συνολική παρέμβαση θα περιλαμβάνει νέο ασφαλτοτάπητα, πεζοδρόμια, τάφρους για αντιπλημμυρικά έργα, παράκαμψη τριών παλιών γεφυριών, δύο χωριών που είναι και το πιο σημαντικό (Χαλκί - Φιλώτι) και την κατασκευή επτά ισόπεδων κόμβων.." 

 

Και ήρθε σήμερα η επίσημη επιβεβαίωση...  Μέσω δελτίου ενημέρωσης από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

" Το μέγιστο των διαθέσιμων πόρων της επενδύει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών της, η ασφάλεια του οποίου αποτελεί προτεραιότητα. Με την ολοκλήρωση δημοπράτησης μιας πολύ μεγάλης σειράς πιεστικών έργων στο οδικό δίκτυο και τα ρέματα όλων των νησιών της, η Περιφέρεια περνά στην δημοπράτηση μελετών που προσεκτικά έχουν επιλεγεί σε κάθε νησί.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης “Μελέτη βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Χώρα – Χαλκί, Φιλώτι,  Νήσου Νάξου”, συνολικού προϋπολογισμού 699.316,37 ευρώ.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις  21/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  27/09/2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν  ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News