Νότιο Αιγαίο - Γέφυρες: "Ναι" σε Λέρο - Κάλυμνο, "όχι" σε Πάρο - Νάξο

Νάξος - Πάρος

Θυμάστε εκείνο το .. αστείο πρωταπριλιάς που ένωνε τη Νάξο με τη Πάρο μέσω γέφυρας... Τις αντιδράσεις που είχαν δημιουργηθεί μέσα από ένα αστείο... Για μία γέφυρα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, που ανήκει στον τύπο της καλωδιωτής γέφυρας και αποτελείται από λίγους πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν με λοξά καλώδια το οδόστρωμα. Μάλιστα με βάση τον σχεδιασμό (σ.σ. σε ιδέα του αρχιτέκτονα Γιάννη Μπαλτογιάννη) αφήνει 50 μέτρα ελεύθερο ύψος για την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα. Ξεκινά από την ευρύτερη περιοχή του Αμπελά της Πάρου και καταλήγει ανατολικά της Χώρας Νάξου στην Αγία Άννα, ενώνει δηλαδή το στενό 3 ναυτικών μιλίων μεταξύ των δύο νησιών και έχει συνολικό μήκος  6,5 χιλιόμετρα (!!!)

Πρόταση που όμως υπάρχει στα χαρτιά από το 2018. Δεν είναι δηλαδή αστείο... Και το πιο εντυπωσιακό; Είναι μία σειρά από γέφυρες σε διάφορα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες -Δωδεκάνησα) που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα... 

Ας δούμε το σχετικό άρθρο στη σελίδα carandmotor.gr και την μελέτη με βάση το Λέρος - Κάλυμνος αλλά έχει και ..συνέχεια 

Ένα κοινό όραμα φαίνεται πως έχουν επί αρκετές δεκαετίες Λέριοι και Καλύμνιοι, με φόντο την απρόσκοπτη και εύκολη μετακίνηση μεταξύ των δύο νησιών του νοτιοανατολικού Αιγαίου. 

Ειδικότερα, προτείνεται η κατασκευή οδικού περάσματος μέσω συμπλέγματος γεφυρών που θα ενώνει τα δύο νησιά, διατρέχοντας παράλληλα, τις υπάρχουσες βραχονησίδες Μεγάλο Γλαρονήσι, Μικρὸ Γλαρονήσια και Βελόνα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η μεγαλύτερη γέφυρα θα έχει μήκος 760 μέτρα, ενώ το μέγιστο βάθος της προτεινόμενης διαδρομής είναι 60 μέτρα.

gefira1.jpg

Όπως αναφέρει η μελέτη η απόσταση μεταξύ των ακτών της Λέρου και της Καλύμνου ανέρχεται σε 2.070 μέτρα, ενώ έχει προσδιοριστεί βάσει των εργαλείων που προσφέρει το πρόγραμμα Google Earth.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ζεύξη Καλύμνου – Λέρου μπορεί να επεκταθεί αργότερα προς το νότο με τη ζεύξη Κάλυμνου – Πλατύ – Ψέριμου.

Στη μελέτη του ιδιώτη περιλαμβάνονται και άλλες δυάδες νησιών προς ζεύξη, και συγκεκριμένα:

- Άνδρος - Τήνος
- Μήλος – Κίμωλος
- Φολέγανδρος – Σίκινος

Η ζεύξη των προαναφερθέντων νησιών μέσω γεφυρών θα σηματοδοτούσε τη δημιουργία ισχυρότερων συγκροτημάτων τα οποία θα αποτελούσαν πρόσφορους στόχους για μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας, θα προσέλυαν νέους κατοίκους και θα συνάβελαν στον εξορθολογισμό των ακτοπλοϊκών συνδέσεων.

Σημειώνεται ότι ο ιδιώτης αποσαφηνίζει ότι η διαδρομή πάνω στις βραχονησίδες έχει μετρηθεί ως ευθεία, ενώ μπορεί να είναι μέχρι και 33% μεγαλύτερη λόγω των όποιων υψομετρικών διαφορών.

Τέλος, παραδέχεται πως δεν είναι τεχνικός και ως εκ τούτου κρίνεται αδύνατο να γίνει ασφαλής υπολογισμός των προϋπολογισμών των έργων . Εντούτοις, υποστηρίζει ότι μια γέφυρα αντίστοιχων προδιαγραφών και ίσου μήκους (2,88 χλμ.) με αυτή του Ρίου – Αντιρρίου θα απαιτούσε 270 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται δε ότι το κόστος της γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης ανήλθε στα 630 εκατ. ευρώ. 

Αποκλεισμός 

Γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἀποκλείσθηκαν ἀπὸ τὴ μελέτη οἱ περιπτώσεις Ἀρκιῶν – Λειψῶν (πολὺ μεγάλες ἀποστάσεις γιὰ πολὺ μικρὸ πληθυσμό – ἄρα δυσανάλογο τὸ κόστος), Πάρου – Νάξου (εἶναι ἤδη πολὺ ἀνεπτυγμένα νησιὰ ὁπότε ἡ προσδοκώμενη βελτίωση θὰ ἦταν πιὸ ἀνεπαίσθητη), Ἡρακλειᾶς – Σχοινούσσας – Κάτω Κουφονησίου – Ἄνω Κουφονησίου (πολὺ μεγάλες ἀποστάσεις γιὰ πολὺ μικρὸ πληθυσμό – ἄρα δυσανάλογο τὸ κόστος, σύν τὸ ὅτι ἡ συγκεκριμένη κίνηση μπορεῖ νὰ χαλοῦσε τὴν εἰκόνα τῶν νησιῶν ὡς προορισμοὶ χαλαροῦ τουρισμοῦ) καὶ Κεφαλλονιᾶς – Ἰθάκης (κυρίως λόγῳ τῆς ὑψηλῆς σεισμικότητας).

Τέλος, σκόπιμα ἀποκλείστηκαν ἀπὸ τὴ μελέτη περιπτώσεις σύνδεσης ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας μὲ νησί (ἡ πλέον πολυσυζητημένη εἶναι αὐτὴ τῆς Ἀττικῆς μὲ τὴ Σαλαμίνα), διότι αὐτὸ θὰ καταργοῦσε πλήρως τὴ ‘νησιωτικότητα’.

Τελική Πρόταση

Μὲ γνώμονα ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς Πατρίδας μας εἶναι σὲ δεινὴ θέση (παρὰ τὶς ὅποιες θεωρίες περὶ ἐπερχόμενης ἀνάπτυξης), δὲν προτείνεται καμμία ζεύξη ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ σκορπιστοῦν χρήματα στὴν ἐπαρχία καὶ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνας ἄχρηστο ἔργο!  Εἶναι λογικὰ διατυπωμένη μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς νησιωτικότητας καὶ τὴ δημογραφικὴ αὔξηση αὐτῶν τῶν νησιῶν.

Ὡς πρώτη ἐπιλογή, προτείνεται ἡ ζεύξη Κάλυμνου – Λέρου διότι συγκεντρώνει ἀρκετὰ πλεονεκτήματα (μεγάλο πληθυσμό, τὸ εὐκολότερο ἔργο ἀπὸ τεχνικῆς ἄποψης, γεωστρατηγικὴ σημασία, δυνατότητα ἐπέκτασης ἀργότερα).

Ὡς δεύτερη επιλογή, τίθεται ἡ σύνδεση Ἄνδρου – Τήνου καθὼς ἐπίσης φέρει πλεονεκτήματα (σχετικά μεγάλο πληθυσμό, νησιὰ συμβατὰ μεταξύ τους, σχετικά εύκολο ἔργο ἀπὸ τεχνικῆς ἄποψης).

Στὴν παροῦσα φάση, ἡ μελέτη δὲ θὰ πρότεινε τὶς ἄλλες δύο ζεύξεις λόγῳ τοῦ μικροῦ πληθυσμοῦ τῶν ἐμπλεκομένων νησιῶν καὶ τῆς ἀπαιτητικῆς τεχνικῆς φύσης τῶν ἔργων (ὅσο αὐτὸ μπορεῖ νὰ κριθεῖ ἀπὸ ἕνα ἄτομο μὴ εἰδικό …) μὲ τὸ φόβο ὅτι ἡ ὅποια ἐπένδυση δὲ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδώσει τὰ ἀναμενόμενα.  Ἴσως στὸ μέλλον, ἐξελίξεις στὴν τεχνολογία καταστήσουν τὴ δυνατότητα ζεύξης δύο νησιῶν φθηνότερη ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ θεωρηθοῦν καὶ οἱ δύο αὐτὲς περιπτώσεις μὲ θετικότερη ματιά.

Δείτε εδώ τη μελέτη 

Διαβάστε εδώ όλες τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από τις σελίδες του naxospress.gr

Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις μέσα από την πλατφόρμα του google news...

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News