Θήρα

Η ΕΛΜΕ Επαρχείας Θήρας λέει "όχι στις κάμερες", "όχι, στο νέο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία" που έρχεται και τονίζει " Η σχολική ζωή δεν είναι ρεάλιτι. Κανένας και καμιά εκπαιδευτικός με στοιχειώδη αυτοσεβασμό δεν πρέπει να ενδώσει σε αυτήν την πολιτική"