Θήρα

Πέντε νέες εντάξεις πράξεων στο ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020 για έργα υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες στο Νομό Κυκλάδων - Σε ποια νησιά θα γίνουν οι δράσεις